FASİH KİM? NEDEN FASİH?

‘Çünkü eğitim herkesin hakkı’ fikri, dünyadan aldığı yeni teknolojilerle ve gelişmelerle bütün öğrencilere ilmi aktarma amacını esas alan FASİH Kuruluşu’nun çıkış fikriydi. Böylece bütün öğrencilerle birlikte ilimle yan yana olmak için aktif ve gelişmiş bir uygulama başlatıldı. Bu kuruluş yaklaşık olarak 2016 yılında, Türkiye’de oturan ve sayıları gittikçe artan ve günümüzde bile hala artmakta olan Arap Toplumunun çocuklarına hizmet etmek adına kuruldu. Sonuç olarak, onlara çocuklarına Türkçe müfredatındaki her konuyu detaylı bir anlatımla Türkçe ve Arapça birlikte olacak şekilde anlatma ve çocuğun eğitim hayatındaki engelleri ortadan kaldırarak yardım etme fikri ortaya çıktı. FASİH bununla da kalmadı. Öğrencilerin gözle görülür başarılar elde etmesiyle kuruma ilgi de arttı ve öğrenciyle birlikte FASİH de kendini geliştirdi. Sadece Türk okullarında öğretilen müfredatla ilgili yardım etmekle yetinmedi; ek olarak öğrencilerle ve velilerle yan yana oldu. Onlara ödevlerle, okulda verilen derslerle ilgili en iyi Arap ve Türk öğretmenler aracılığıyla yardım etti. Bununla birlikte Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara Türk üniversitelerinde kullanılan en yeni müfredatı öğretti. Üstelik YÖS’e hazırlanmak isteyen yabancı öğrencilere hazırlık kursu verdi. FASİH, ilk hedefi olan ilmi öğrenciye en kolay şekilde iletmeye hizmet eden hiçbir şeyi yapmaktan çekinmedi. FASİH; günümüz eğitim dünyasındaki çığır açan gelişmelere ayak uydurarak kendine özel, büyük, içinde bütün sınıfların Türkçe müfredatının tümünü anlatan bir elektronik kütüphane oluşturdu. İçinde artı olarak öğrenciye öğrendiği bilgileri daha iyi algılayabilmesi ve anladığını sınaması için bütün müfredatı kapsayan sınavlar ve günlük ödevler de mevcut. Onun ardından da FASİH, altyapısını ve ses ile görüntü ile aktif bir şekilde işlenen canlı derslerde (ki bu dersler, öğrenciye sunulan içeriğin en iyi sonuç verebilmesi için, sayısal konuları çekmek için özel olarak tasarlanan stüdyolarda çekildi) kullanılan materyalleri devamlı olarak geliştirdi.